MENU

De Maasgaard projecten

Het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied en de recreatiefuncties versterken van Horst aan de Maas en Venray staan centraal in het uitvoeringsprogramma Maasgaard. Hiervoor werken de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Provincie Limburg en Waterschap Limburg actief samen.

Afgerond: Groote Molenbeek – A73 Oost

Waterschap Limburg heeft 3,6 kilometer van de in totaal 35 km lange Groote Molenbeek opnieuw ingericht. De herinrichting start bij de Tienrayseweg in Horst en loopt door tot de spoorlijn Nijmegen-Venlo in Tienray. Het doel was ‘natuurlijk beekherstel’. Dit houdt o.a. in dat vissen weer ongehinderd de beek kunnen opzwemmen, de peilen weer natuurlijker worden en er meer variatie ontstaat in de beek qua flora en fauna.

Bekijk project

Afgerond: Castenrayse Vennen, Lollebeek en Schaatsven

Het herstel van het Schaatsven in Castenray, ecologisch herstel Lollebeek (ten westen van de A73) en verdrogingsbestrijding van de Castenrayse vennen zijn tezamen opgepakt.

Bekijk project

Peelraamlinie / Paardekop

De Peelraamlinie kan naast een recreatieve verbinding (fietspad) ook een belangrijke ecologische schakel vormen tussen de Heidsche Peel en het natuurgebied de Paardekop. Op één locatie ligt er een korte verbindingsroute tussen de Paardekop en de Peelraamlinie.

Bekijk project

Verdiepingsslag sterlocatie De Diepeling

De Diepeling is een ontgrondingsproject in de gemeente Venray en gemeente Horst aan de Maas. Het gebied ligt dichtbij de Lollebeek/Groote Molenbeek en moet een recreatief verbindingsgebied worden tussen de Peel en het Maasdal.

Bekijk project

Oude Maasarm – Geysteren

Uit de voorbereidende workshops met belanghebbenden voor de gebiedsvisie Maasgaard kwam een afgebakend project naar voren: het realiseren van een ecologische verbindingszone tussen landgoed Geysteren en de oude Maasarm Ooijen-Wanssum.

Bekijk project

Heidsche Peel

De Heidsche Peel is één van de dertien projecten die onder het uitvoeringsprogramma Maasgaard vallen. Via een integrale aanpak en samenwerking werden de verschillende doelstellingen in het gebied gerealiseerd, die een partij alleen vaak niet had kunnen uitvoeren.

Bekijk project

Groote Molenbeek Tienrayseweg/Witte Brugweg

Het gebied van de Groote Molenbeek bij de Tienrayseweg/Witte Brugweg in Horst aan de Maas willen we recreatief verbinden met het centrum van Horst. Vanaf de A73 kan het Kasteelpark Ter Horst beter beleefbaar worden gemaakt, zodat mensen er nog meer van kunnen genieten.

Bekijk project
recreatieve-verbindingen-beekdalen

Optimaliseren recreatieve verbindingen

Aanvullend op de recreatieve voorzieningen die komen in het Loobeekdal, Castenrayse Vennen, Schaatsven, Lollebeek en Groote Molenbeek wordt het recreatieve netwerk compleet gemaakt langs de beekdalen van de Peel naar de Maas.

Bekijk project
maasdal: onderdeel van gebiedsvisie maasgaard

Verdiepingsslag visie Het Maasdal

In de gebiedsvisie Maasgaard wordt het Maasdal gezien als een afwisselend landschap met veel groen, water en recreatiemogelijkheden. Gelegen tussen aantrekkelijke Maasdorpen, een waardevol landschappelijk gebied (Geijsteren) en diversiteit in grondgebruik, zoals rozen.

Bekijk project

Afgerond: Lollebeek

De Lollebeek is sinds 2014 weer een natuurlijke beek op de grens tussen Venray en Horst aan de maas.

Bekijk project

Afgerond: Maasmonding Broekhuizermolenbeek

Voor dit project gaat het om beekherstel van de monding Broekhuizenmolenbeek in de Maas en een visoptrek maken in de monding van deze beek.

Bekijk project

Afgerond: Maasmonding Everlose Beek

Het doel van dit project was beekherstel van de monding Everlosebeek in de Maas en een visoptrek maken rond watermolen Slottermolen.

Bekijk project

Zwarte Plak (afgerond)/ Heere Peel (lopend)

Binnen het project Zwarte Plak staat de recreatieve verbinding centraal. Door bewegwijzering van 11 km wandel- en fietspaden wordt de verbinding gemaakt met Mariapeel, Griendtsveen, America park de Peelbergen, het Peelmuseum en de Schadijkse Bossen. 2,5 Km fietspad wordt verbeterd.

Bekijk project

Autonoom project: Peelvenen – Mariapeel

Het project Mariapeel richtte zich op diverse aanpassingen in onder andere de waterhuishouding en het herinrichten van de natuur, waarmee de Mariapeel behouden blijft als het belangrijkste hoogveenrestant beneden de grote rivieren.

Bekijk project

Autonoom project: Loobeek

De Loobeek in Merselo, gemeente Venray valt niet binnen de financieringspot van € 18 miljoen van het uitvoeringsprogramma Maasgaard, maar vormt wel een onderdeel van de gebiedsvisie Maasgaard.

Bekijk project