MENU

Herinrichting gedeelte Groote Molenbeek (A73 Oost)

In 2017  is 3,6 km van de in totaal 35 km lange Groote Molenbeek opnieuw ingericht. De herinrichting vond plaats van de Tienrayseweg tot aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Deze beek wilden we anders dan anders ontwikkelen. Samen met betrokkenen en belangstellenden uit het gebied hebben we gekeken waar behoefte aan was in het gebied. Daarbij ging het over natuurherstel, waterbeheer en recreatie. Wat de inwoners en andere betrokkenen aandroegen vormde het uitgangspunt voor de gebiedsontwikkeling, binnen de van tevoren vastgestelde kaders en (financiële) mogelijkheden.

 

Meer informatie.

Op de kaart