MENU

Afgerond: Herinrichting gedeelte Groote Molenbeek (A73 Oost)

Sinds 2019 is de Groote Molenbeek tussen de Tienrayseweg ter hoogte van de A73 en de spoorlijn Venlo-Nijmegen weer een natuurlijk stromende beek in een breed natuurlijk beekdal. Water, natuur en landbouw gaan hier hand en hand in een aantrekkelijk landschap. Recreanten weten dit mooie landschap goed te waarderen.

Waterschap Limburg heeft 3,6 kilometer van de in totaal 35 km lange Groote Molenbeek opnieuw ingericht. De herinrichting startte bij de Tienrayseweg in Horst en liep door tot de spoorlijn Nijmegen-Venlo in Tienray. Het doel was ‘natuurlijk beekherstel’. Dit houdt o.a. in dat vissen weer ongehinderd de beek kunnen opzwemmen, de peilen weer natuurlijker worden en er meer variatie ontstaat in de beek qua flora en fauna.

Door verschillende doelstellingen op het gebied van water, natuur, landbouw en recreatie te combineren kreeg de heringerichte beek een meerwaarde voor iedereen. We hebben het hele beekdal kunnen benutten, waardoor we de beek ook meteen klimaatrobuust hebben kunnen inrichten om wateroverlast en droogte te voorkomen. Hierbij hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de omwonenden en bedrijven langs de beek. Door de beekdalbrede aanpak kunnen water en natuur hun gang gaan, terwijl de landbouw op de hoge gronden buiten het beekdal geen overlast ondervindt.

De beek heeft een veel vriendelijker uiterlijk gekregen. Er zijn o.a. stuwen verwijderd zodat de beek weer natuurlijk kan slingeren door het landschap. We hebben een beplantingsplan gemaakt voor het beekdal, dat momenteel dient als een ecologische verbindingszone. Langs de beek is een voet-fietspad aangelegd, een parkeerplaats en een kanovoorziening. Zo kan iedereen genieten van een natuurlijk gezonde Groote Molenbeek.

Op de kaart