MENU

Samenwerkingspartners van de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas

De Peel en de Maas hebben het landschap en de cultuur van de gemeente Horst aan de Maas gevormd. In de omgeving is dan ook veel te zien, te doen en te beleven. Door de Maasgaardprojecten komt er een groene verbinding door een prachtig landbouwgebied. De Maasgaardprojecten De Zwarte Plak, Peelvenen/Mariapeel en Groote Molenbeek worden de komende jaren uitgevoerd binnen de gemeente Horst aan de Maas.
www.horstaandemaas.nl

Gemeente Venray

Venray heeft door haar ligging tussen twee nationale parken, de Maasduinen en de Groote Peel, een grote variatie aan natuurschoon. De regio leent zich bij uitstek voor een mooie wandeling of fietstocht. Door de natuurontwikkeling- en recreatieprojecten binnen de gebiedsvisie van de Maasgaard wordt de kwaliteit van het buitengebied en de recreatiefuncties verder verbeterd. Tot 2020 worden we de Maasgaardprojecten Peelraamlinie, Paardekop, Loobeekdal, Castenrayse Vennen, Lollebeek, De Diepeling en de Oude Maasarm in Geysteren in het buitengebied van Venray uitgevoerd.
www.venray.nl

Provincie Limburg

De Provincie Limburg kent een unieke combinatie van grote landschappelijke afwisseling die Limburg bij uitstek geschikt maakt voor tal van ontspanningsmogelijkheden. Een gebied waar de provincie zich sterk voor maakt. Door met vier partijen de handen ineen te slaan kunnen we de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Bestaande en nieuwe plannen worden nu versneld gerealiseerd die een partij alleen vaak niet had kunnen uitvoeren of financieren. Provincie Limburg is trekker van het project Heidsche Peel.
www.limburg.nl

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg zorgt samen met partners voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water. Het waterschap heeft de taak om duurzame doelen voor de natuur te behalen. De Maasgaardprojecten met water, zoals de Lollebeek, Castenrayse Vennen en Groote Molenbeek worden door het waterschap uitgevoerd. In 2020 zijn de mensen en bezoekers van de streek een mooi groen buitengebied rijker, met oog voor landbouw, natuur en water.
www.waterschaplimburg.nl

De EU is subsidieverstrekker

EU Project met-financiele steun van de europese unie

Bewaren

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten