MENU

De Maasgaard

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Provincie Limburg en Waterschap Limburg actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard. De Maasgaard bestaat uit verschillende 13 projecten. Door samen te werken kan meer worden bereikt en worden verschillende doelstellingen met elkaar gecombineerd. Hierdoor worden bestaande én nieuwe plannen gerealiseerd, die een partij alleen vaak niet had kunnen uitvoeren. Door de vereende kracht van Maasgaard zijn de partners in staat de plannen versneld en kostenbesparend uit te voeren. Voor de robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten is de komende jaren 18 miljoen euro beschikbaar gesteld. In 2020 – met een mogelijke uitloop van 2 jaar – moeten alle Maasgaard projecten klaar zijn. De mensen in de streek en recreanten zijn dan een mooi groen buitengebied rijker, met oog voor landbouw, natuur en water.

Samen keuzes maken

Voor de Maasgaard hebben de 4 partijen een visie en uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin zij aangeven op welke plekken zij willen investeren in groen, water, toerisme en recreatie, en ook waar zij dat niet doen. In tijden van schaarste in middelen moeten er immers keuzes gemaakt worden. Door groen en water duidelijk te begrenzen, weet ook de landbouw beter waar zij aan toe is. De partijen voorzien een betere situatie voor de landbouw, omdat nu gezamenlijk de ambities voor natuurontwikkeling bepaald worden, zowel in omvang als in plaats.

Stuurgroep Maasgaard

Het programma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Maasgaard. In deze stuurgroep werken wethouder Jan Loonen van de gemeente Venray, wethouder Paul Driessen van de gemeente Horst aan de Maas, gedeputeerde Hubert Mackus en portefeuillehouder beekherstel Joke Kersten van Waterschap Limburg nauw samen.

Doelen

  • Verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én Venray.
  • Ontwikkeling van een robuuste groen blauwe structuur (natuur en water) met ruimte voor recreatie.
  • Meer bereiken door samenwerking.
  • Meerdere gebiedsdoelen combineren plannen realiseren.
  • Voor 2020 gereed.

Planning

In 2020 – met een mogelijke uitloop van 2 jaar – moeten alle Maasgaard projecten klaar zijn.

Financiering

Voor alle 13 projecten voor robuuste natuurontwikkeling en recreatie is de komende jaren 18 miljoen euro beschikbaar gesteld binnen het uitvoeringsprogramma Maasgaard. De vier partijen zetten eigen middelen in en subsidie- en compensatiegelden. Economische ontwikkelingen in het gebied moeten compensatiegelden leveren als bijdrage om de ruimtelijke kwaliteit overeind te houden. Gemeenten en provincie maken nu gebruik van de Maasgaard om te zorgen dat de compensatiegelden op de goede plek worden ingezet, voor behoud van de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid voor de eigen inwoners.

Contactpersoon

Projectleider Maasgaard namens Waterschap Limburg is:

Laura Brugman,
tel: 088 – 88 90 100
email: l.brugman@waterschaplimburg.nl

Per deelproject ligt de projectleiding bij onder andere gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, provincie Limburg en Waterschap Limburg.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten