MENU

Peelraamlinie verbindt natuurgebied de Paardekop met de Heidsche Peel

De Peelraamlinie is een belangrijk monument uit de tweede wereldoorlog. De oude tankgracht (Peelkanaal) met de reeks kazematten zijn nog goed zichtbaar in het veld. Waterschap en gemeente Venray werken er aan om deze linie recreatief beter te ontsluiten voor fietsers en wandelaar. En om de linie ook als ecologische verbinding tussen Mariapeel en Heidsche Peel beter te laten functioneren voor plant en dier.

De Peelraamlinie kan naast een recreatieve verbinding (fietspad) ook een belangrijke ecologische schakel vormen tussen de Heidsche Peel en het natuurgebied de Paardekop. Op één locatie ligt er een korte verbindingsroute tussen de Paardekop en de Peelraamlinie. De route loopt vanaf de linie, een bestaand bos en een onverharde weg over de Timmermansweg naar een bosgebied. Grenzend aan het natuurgebied ligt het Duits oorlogskerkhof van Ysselsteyn. Het project benut de kans die er ligt om het verleden van de Peel als oorlogstoneel te laten beleven door de verdedigingslinie in mei 1940, of als slagveld in het najaar van 1944 (Loobeek en Overloon), maar ook als bezinningsplek bij de laatste rustplaats van Duitse militairen. Dit doen we door het inrichten van de natuurstrook en het aanleggen van een fietspad. Gemeente Venray is trekker van dit Maasgaardproject. De start van de uitvoering is gepland voor najaar 2018

Op de kaart

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten