MENU

Verdiepingsslag visie Het Maasdal

Duidelijke verbindingen in het Maasdal voor recreanten; dat is het doel. Diverse plannen geven vorm aan deze doelstelling. Dit project is bijna afgerond.

In de gebiedsvisie Maasgaard wordt het Maasdal gezien als een afwisselend landschap met veel groen, water en recreatiemogelijkheden. Het Maasdal wordt nog niet als een geheel ervaren. We willen aanhaken bij bestaande natuur- en waterontwikkelingen en op de oude maasmeanders. Wij willen duidelijke verbindingen voor de recreant tussen al het moois wat het Maasdal te bieden heeft. De Stuurgroep Maasgaard heeft eind september 2016 de gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma Maasdal vastgesteld. Momenteel vindt de uitwerking van de goedgekeurde plannen plaats. Zo is in Lottum een strandje aan de Maas gerealiseerd en zijn voor Grubbenvorst en Lottum het realiseren van steigers goedgekeurd. Daarnaast is het plan om een fiets voetveer in Geijsteren – Well te realiseren goedgekeurd en wordt ook dit plan momenteel verder uitgewerkt. Andere goedgekeurde plannen zijn het optimaliseren van voorzieningen langs de diverse fiets- en wandelroutes langs de maas zodat er bijvoorbeeld meer rustplekken zijn om van de maas te genieten en het upgraden van het Rozenhofpad in Lottum.

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Documenten

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten