MENU

Verdiepingsslag visie Het Maasdal

In de gebiedsvisie Maasgaard wordt het Maasdal gezien als een afwisselend landschap met veel groen, water en recreatiemogelijkheden. Het Maasdal wordt nog niet als een geheel ervaren. We willen aanhaken bij bestaande natuur- en waterontwikkelingen en op de oude maasmeanders. Wij willen duidelijke verbindingen voor de recreant tussen al het moois wat het Maasdal te bieden heeft. De Stuurgroep Maasgaard heeft eind september 2016 de gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma Maasdal vastgesteld. Momenteel vindt de uitwerking van de goedgekeurde plannen plaats. Zo is in Lottum een strandje aan de Maas gerealiseerd en zijn voor Grubbenvorst en Lottum het realiseren van steigers goedgekeurd. Daarnaast is het plan om een fiets voetveer in Geijsteren – Well te realiseren goedgekeurd en wordt ook dit plan momenteel verder uitgewerkt. Andere goedgekeurde plannen zijn het optimaliseren van voorzieningen langs de diverse fiets- en wandelroutes langs de maas zodat er bijvoorbeeld meer rustplekken zijn om van de maas te genieten en het upgraden van het Rozenhofpad in Lottum.

Documenten

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten