MENU

Verdiepingsslag visie Het Maasdal

Duidelijke verbindingen in het Maasdal voor recreanten; dat was het doel. Diverse plannen gaven vorm aan deze doelstelling. 

In de gebiedsvisie Maasgaard wordt het Maasdal gezien als een afwisselend landschap met veel groen, water en recreatiemogelijkheden. Het Maasdal werd nog niet als een geheel ervaren. We wilden aanhaken bij bestaande natuur- en waterontwikkelingen en op de oude maasmeanders. Wij wilden duidelijke verbindingen voor de recreant tussen al het moois wat het Maasdal te bieden heeft. De Stuurgroep Maasgaard heeft eind september 2016 de gebiedsvisie en het uitvoeringsprogramma Maasdal vastgesteld. Onder deze vlag zijn de volgende projecten uitgevoerd.

Gemeente Horst aan de Maas:

  • Natuurlijke beekmonding Molenbeek van Lottum en vernieuwing fietsbrug
  • Extra voorzieningen bij wandel- en fietsroutes op diverse locaties (zoals rustplaatsen)
  • Verblijfsplekken aan de Maas in de vorm van ‘strandjes en recreatieve voorzieningen’ in maasdorpen Lottum en Grubbenvorst
  • Aanleg recreatieve aanlegsteigers bij de Maas in Lottum en Grubbenvorst ter bevordering van de maasbeleving

Gemeente Venray:

  • Realisatie blote-voetenpad bij de oude kasteelruïne in Blitterswijck
  • Aanleg kano uitstapplaats Groote Molenbeek

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Documenten

Naam bestand

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten