MENU

De Loobeek in Merselo

In opdracht van gemeente Venray en Waterschap Limburg is de Loobeek en natuurgebied het Loobeekdal beter geschikt gemaakt voor landbouw, natuur, water en recreatie. Door diverse maatregelen te treffen in relatie tot ecologie, waterkwaliteit en ruimte wordt een beek en beekdal gecreëerd waar meer genoten kan worden van landschap en omgeving. Dit project is in 2016 afgerond. Dit project maakt onderdeel uit van de Maasgaardvisie, maar kent een eigen organisatie en financiering.

De Loobeek is een autonoom project (2013-2016).

Rondom de Loobeek in Merselo (gemeente Venray) vindt natuurlijke herinrichting plaats. Er komt een ecologische verbindingszone door het beekdal, met als doel natuurlijk (hydrologisch) herstel van het watersysteem. In het Loobeekdal komt ruimte voor de aanleg van een boerenschans en een watermolen (volmolen). Het resultaat? Bezoekers van de Loobeek en natuurgebied het Loobeekdal genieten meer van het landschap en de meanderende beek.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en waterkwaliteit

In overleg met de landbouw wordt het beheer van de gronden langs de beek aangepakt. De ecologische hoofd structuur (EHS) wordt afgerond en ingericht. De waterkwaliteit moet worden verbeterd door het saneren van riooloverstorten en het omleiden van water uit het Peelkanaal. De bestuurlijke trekker van dit Maasgaardproject is de gemeente Venray onder projectleiding van Waterschap Limburg.

De Loobeek valt niet binnen het begrotingsplan van 18 miljoen euro van het uitvoeringsprogramma Maasgaard, maar vormt wel een onderdeel van de gebiedsvisie Maasgaard. Meer informatie: projectenpagina www.waterschaplimburg.nl/

Op de kaart

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten