MENU

Groote Molenbeek – Tienrayseweg verbinden met centrum Horst

Groote Molenbeek Tienrayseweg

Langs dit deel van de Groote Molenbeek werken gemeente Horst aan de Maas en Waterschap Limburg aan een mooier landschap voor de recreant. Hier ligt de oude kasteelruïne van Horst aan de ene kant en de A73 aan de andere kant. We proberen de natuur in deze smalle strook te verbeteren met meer groen en natuurlijkere oevers langs de beek.

Het gebied van de Groote Molenbeek bij de Tienrayseweg/Witte Brugweg in Horst aan de Maas willen we verbinden met het centrum van Horst voor fietsers en wandelaars. Daarnaast willen we de Groote Molenbeek beter benutten in al zijn facetten in het kader van “Afslag 10”.

Gemeente Horst & Kasteelpark Ter Horst

Vanuit de woonkern Horst willen we het Kasteelpark Ter Horst beter bereikbaar maken door een veilige en goede verbinding te maken voor zowel wandelaars als fietsers. De A73 vormt een barrière tussen het dorp en het kasteelpark. Door goede en aantrekkelijke ingangen te maken wordt je als het ware naar het gebied getrokken. Ook worden de verbindingen in het kasteelpark zelf nader bekeken en geoptimaliseerd.

Middels een werkatelier worden samen met “Afslag 10” ideeën opgehaald om een definitieve invulling te geven aan de beek in het Kasteelpark. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kanoaanlegplaats, trimbaan langs de beek, struinpad langs de beek, ect..

Uitbreiding herinrichting Groote Molenbeek

Ook zijn er plannen voor een verbinding langs de Groote Molenbeek richting de Reulsberg/’t Ham (onderdeel van Klavertje Vier). Dit project maakt onderdeel geen deel uit van het uitvoeringsprogramma Maasgaard. Het waterschap, gemeente Horst aan de Maas, provincie en Ontwikkelbedrijf Venlo zijn hierin partners.

Op de kaart

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Groote Molenbeek community

grootte molenbeek wansum2

Waterschap Peel en Maasvallei is van plan om de Groote Molenbeek A73 Oost aan te passen. We staan nu nog aan het allereerste begin van het project.

Doe, denk en deel mee!