MENU

Afgerond: Lollebeek

Sinds 2014 is de Lollebeek weer een natuurlijke beek waarbij het beekdal een verbinding vormt tussen Castenray en de Diepeling. Dit project is afgerond in 2014.

De Lollebeek was één van de 13 projecten dat onderdeel uitmaakte van het uitvoeringsprogramma Maasgaard. De Lollebeek is sinds 2014 weer een natuurlijke beek op de grens tussen Venray en Horst aan de maas. Het natuurlijke beekdal vormt een verbinding tussen Castenray en De Diepeling. Bezoekers aan Noord-Limburg en inwoners uit Venray en Horst aan de Maas hebben er een prachtig wandelgebied bij gekregen. Bezoekers wandelen langs de slingerende beek en fietsen in de mooie groene omgeving. Stichting Landschap Horst aan de Maas verfraaide het beekdal met nieuwe houtwallen en elzensingels.

Op de kaart

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten