MENU

Afgerond: Integrale aanpak Castenrayse Vennen & Lollebeek

In 2021 heeft Waterschap Limburg gewerkt aan het verbeteren van de Lollebeek en de Castenrayse Vennen. Dit project is inmiddels afgerond. De Lollebeek, gelegen ten westen van de A73, is aangepakt en tegelijkertijd zijn we actief bezig geweest met het bestrijden van de verdroging van de Castenrayse Vennen. Het hoofddoel om de Lollebeek over een lengte van ongeveer vier kilometer ecologisch te herstellen, is gerealiseerd. 

Het herstel van het Schaatsven in Castenray was één van de Maasgaardprojecten.

Herstel van de natte natuurparel Castenrayse Vennen

Met zorgvuldige maatregelen hebben we het waterpeil in het natuurgebied Castenrayse Vennen verhoogd, regenwater en kwelwater vastgehouden en ‘gebiedsvreemd’ water omgeleid. Dit vormde een belangrijke stap in het herstel van deze waardevolle natte natuurparel.

Herinrichting Lollebeek

De Lollebeek is op een duurzame en natuurlijke wijze heringericht, waardoor deze weer voldoet aan haar essentiële ecologische functies. De beek is omgelegd om een verbinding te creëren met de Castenrayse Vennen, waarbij ook rekening is gehouden met de belangen van de omliggende landbouw. Hierdoor is de ecologische verbinding tussen ‘Landgoed de Gortmeule’ en de Castenrayse Vennen versterkt. Bovendien zorgt dit ervoor dat het water tijdens droge en natte periodes beter wordt vastgehouden, waardoor afvoerpieken en -dalen worden geminimaliseerd.

Herstel van het Schaatsven

Het ‘Schaatsven’ binnen de Castenrayse Vennen is met succes grotendeels hersteld. Dankzij nauwe samenwerking met de dorpsraad van Castenray hebben we maatregelen genomen om de beleving van het ven en de omgeving te vergroten.

Het project lag lange tijd stil vanwege gebrek aan financiën. In het kader van de gebiedsontwikkeling Maasgaard is voldoende financiering gegenereerd om daadwerkelijk te kunnen starten met het project. Bijkomend voordeel van het project was dat Het Schaatsven verbeterd kon worden. Dit stond al lang op het wensenlijstje van de inwoners van Castenray.

Meer informatie.

Op de kaart

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten