MENU

Maasgaard: Integrale aanpak Castenrayse Vennen & Lollebeek

Het herstel van het Schaatsven in Castenray is één van de Maasgaardprojecten die opgepakt gaan worden. Deze werkzaamheden worden gelijktijdig met andere projecten in het gebied uitgevoerd: dit werkt kostenbesparend.

Ecologisch herstel Lollebeek (ten westen van de A73)

Een van die andere projecten is het ecologisch herstel van natuurgebied de Lollebeek ten westen van de A73.

Verdrogingsbestrijding van de Castenrayse Vennen

In de Castenrayse Vennen realiseren we verdrogingsbestrijding door aanpak van de peilopzet van de beek en het vasthouden van grondwater. Met de landbouw maken we afspraken over compenserende maatregelen als gevolg van deze peilopzet. Deze werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van bestaande stuwen om de beek te laten slingeren (meanderen). Ook wordt de EHS (Ecologische Hoofd Structuur) nieuwe natuur gerealiseerd. Ook komen er mooie recreatieve fietsroutes door het beekdal. De herinrichting gaat over een lengte van circa 4 km.

Het project Castenrayse Vennen staat aan het begin van de voorbereiding. Het project heeft lange tijd stil gelegen vanwege gebrek aan financiën. In het kader van de gebiedsontwikkeling Maasgaard is voldoende financiering gegenereerd om daadwerkelijk te kunnen starten met het project. Start van de voorbereiding staat gepland voor 2017. De totale projectkosten zijn geraamd op € 5,3 miljoen. Bijkomend voordeel: Het Schaatsven wordt verbeterd. Dit staat al lang op het wensenlijstje van met name de inwoners van Castenray.

Meer informatie.

Op de kaart

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten