MENU

Groene verbinding Oude Maasarm – Geysteren

Onderdeel van gebiedsvisie Maasgaard: ecologische verbinding Oude Maasarm Geysteren

Gemeente Venray ziet kansen om het project OMA en de bossen van Geijsteren met een groene verbinding aan elkaar te verknopen. Daardoor kunnen dieren gemakkelijk van het ene naar het andere gebied bewegen.

Uit de voorbereidende workshops met belanghebbenden voor de gebiedsvisie Maasgaard kwam een afgebakend project naar voren: het realiseren van een ecologische verbindingszone tussen landgoed Geysteren en de oude Maasarm Ooijen-Wanssum. Dit gebied ligt ter hoogte van de samenvloeiing van de Oude Maasarm en de Groote Molenbeek. Het betreft een groene ‘landverbinding’ van ongeveer 1 km, waarbij ook een wandel- en fietsverbinding kan worden aangelegd. Dit project maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma Maasgaard. Gemeente Venray is koploper in dit project.

Op de kaart

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten