MENU

Herinrichting Zwarte Plak (afgerond) & Heere Peel (lopend)

Door diverse oplossingen, maatregelen en recreatieve wensen te verweven worden de Mariapeel, Griendtsveen, America Park de Peelbergen, het peelmuseum en de Schadijkse Bossen met elkaar verbonden.

Binnen het project Zwarte Plak staat de recreatieve verbinding centraal. Door bewegwijzering van 11 km wandel- en fietspaden wordt de verbinding gemaakt met Mariapeel, Griendtsveen, America park de Peelbergen, het Peelmuseum en de Schadijkse Bossen. 2,5 Km fietspad is verbeterd.

Door deze maatregelen zijn de cultuurhistorische en archeologische waarde beter voelbaar en zichtbaar voor bezoekers van het gebied. Denk hierbij aan de onderduiklocatie WO II en paraboolduin. Er is als het ware een ‘Venster op de Peel’ aan de rand van de Peel gecreëerd. In het voorjaar van 2018 worden de laatste fiets- en wandelpaden geoptimaliseerd.

Daarnaast zijn er parkeerplaatsen ingericht bij de ingang van de Peel t.h.v. Zwarte Plak. Tevens zijn er picknicklocaties aangelegd.

Als laatste wordt op korte termijn een infozuil geplaatst door de dorpsraad nabij de kruising van de Zwarte Plakweg en de Middenpeelweg.

De plannen voor een educatiecentrum, tevens natuur- en speelplek in Heere Peel zijn inmiddels gerealiseerd en zeker een bezoek waard. Daarnaast zijn er gesprekken gaande tussen diverse partners om in de Heere Peel een permanent openlucht conferentie centrum in te richten.

De herinrichting maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling Maasgaard. De totale projectkosten zijn geraamd op € 175.000. Gemeente Horst aan de Maas in samenwerking met Stichting Landschap Horst aan de Maas. De financiering is geregeld in het kader van de Maasgaard.

Zwarte Plak: een landschap met tientallen ambassadeurs

Natuureducatiecentrum Aan de Drift - Maasgaard samenwerking zorgt voor een stroomversnelling

Op de kaart

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten