MENU

Verbeteren Maasmonding Broekhuizermolenbeek

16-06-2014 – Waterschap Peel en Maasvallei gaat de monding van de Broekhuizermolenbeek ecologisch verbeteren. De beek ligt in Broekhuizen, gemeente Horst aan de Maas. Op dit moment kunnen door een steendrempel net vóór de uitstroming in de Maas vissen niet de beek op zwemmen. Hierdoor is een nagenoeg stilstaande waterplas ontstaan waar zich slib en vuil ophopen. Door de werkzaamheden ontstaat er weer een stromende beek, die ook voor vissen bereikbaar is. De waterstand zal straks vóór de drempel dalen en de beek wordt smaller. Doordat het vuil wordt opgeruimd komt er weer een natuurlijke beekmonding.

De overlast voor de omgeving is minimaal. De werkzaamheden vinden in september 2014 op en rondom de beek plaats. De bewoners in de directe omgeving zijn persoonlijk geïnformeerd door het waterschap.

De werkzaamheden bestaan uit

  • Verwijderen van stortsteen en grind bij de monding én in de drempel.
  • Opnieuw inrichten van de beek door versmalling en aanpassen van het verhang (hoogteverschil).
  • Accentueren van de nieuwe loop door de vrijkomende stenen en grind.
  • Verwijderen van afval en puin.

Meer informatie

Vanaf 16 juni ligt het projectplan en de projectkaart gedurende 6 weken ter inzage op het kantoor van Waterschap Peel en Maasvallei. Het besluit kan ook worden ingezien via www.wpm.nl -> onder bekendmakingen. Eventuele zienswijze kunnen in deze periode worden ingediend.

Meer informatie over dit project staat op de projectenpagina. De Broekhuizermolenbeek is één van de 13 projecten uit het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Verbeteren Maasmonding Broekhuizermolenbeek

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.