MENU

Startmoment Maasgaard met Lollebeek

Lollebeek groep aanwezigen bij welkomstwoord

25-04-2014 – Op vrijdagochtend 25 april vond het officiële startmoment uitvoering Maasgaard plaats met de werkzaamheden bij de Lollebeek in Castenray, gemeente Venray. De ‘eerste schop in de grond’ werd uitgevoerd door de stuurgroepleden van de Maasgaard. De Lollebeek is een van de 13 projecten uit het uitvoeringsprogramma van de Maasgaard. De Maasgaard  zorgt, door bundeling van krachten van vier partijen, voor verbetering van de buitengebieden van de gemeenten Horst aan de Maas en Venray op de aspecten water, natuur, landbouw en recreatie. Deze partijen zijn gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Provincie Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei.

Doel Maasgaard

Het doel van de Maasgaard is om met drie specifieke projecten in dit gebied de totale kwaliteit recreatief en ecologisch te verbeteren. Deze projecten zijn Castenrayse Vennen (inclusief Schaatsven), Lollebeek en Groote Molenbeek. In totaal kent de Maasgaard 13 projecten.

Over de Lollebeek

De Lollebeek ontsprong in het verleden in het gebied Castenrays Broek en Castenrayse Vennen. De Lollebeek is halverwege de vorige eeuw rechtgetrokken en voorzien van stuwen. Daardoor is de kwaliteit van de beek voor de natuur sterk achteruit gegaan. Dit geldt ook voor de Groote Molenbeek. De Lollebeek en Groote Molenbeek aan de oostkant van de A73 vormen samen één project in opdracht van de stuurgroep Maasgaard.

Doel en werkzaamheden Lollebeek

Het doel is het ecologisch herstel en verdrogingsbestrijding van de Lollebeek A73 Oost over een lengte van 2,7 km. Door de krachtenbundeling in de Maasgaard wordt het nu ook mogelijk om de langs de Lollebeek te ontwikkelen natuur te laten beleven door de omwonenden en door recreanten. Hiervoor zijn recreatieve routes gepland door het beekdal. De werkzaamheden bestaan onder andere uit: bestaande stuwen verwijderen en de beek laten meanderen; natuurontwikkeling op de voor in het beekdal verworven gronden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met de agrariërs over het ruilen van percelen en toepassing van peilgestuurde drainage.

Planning en financiering

De Lollebeek en Groote Molenbeek worden gefaseerd  ontwikkeld. Op 25 april start de herinrichting van de Lollebeek, vanaf de A73 tot de monding in de Groote Molenbeek nabij de Diepeling. Eind 2014 worden de werkzaamheden opgeleverd. In 2015 staat de herinrichting gepland van de Groote Molenbeek, van de Tienrayseweg tot aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo. De totale projectkosten voor beide beken samen zijn geraamd op bruto € 4,7 miljoen. Beide beken worden gefinancierd in het kader van Maasgaard. De EU vindt dit project zo belangrijk, dat zij een EU-bijdrage van € 9 ton heeft verstrekt.

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Korte video impressie

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten