MENU

Plan Mariapeel wordt aangepast

16 december 2014

De Provincie Limburg onderschrijft het advies van de Commissie Life+ Mariapeel onder voorzitterschap van Servaas Huys voor een grondige aanpassing van de natuurontwikkelingsplannen voor de Mariapeel bij Griendtsveen en Helenaveen. In het gebied worden beduidend minder bomen gekapt dan aanvankelijk voorzien, er wordt zorgvuldig met de cultuurhistorie en met de aanwezige natuurwaarden rekening gehouden en er komt een onderzoek naar de gevreesde overlast van muggen in het gebied.

Het adviesrapport van de commissie Life+ Mariapeel werd maandagavond 15 december 2014 aangeboden aan gedeputeerde Patrick van der Broeck. Deze liet weten zich helemaal te kunnen vinden in de voorstellen. “De commissie heeft goed geluisterd naar de bevolking in het gebied en de diverse inspraak- en adviesorganen,” aldus de gedeputeerde. “Alle knelpunten zijn in beeld gebracht en uitgewerkt. Ik begrijp dat alle betrokken partijen akkoord zijn met het nieuwe advies. Daar ben ik blij mee. Staatsbosbeheer kan nu aan de slag met de herinrichting van dit unieke stukje natuur in Nederland.”

Staatsbosbeheer ontwikkelde in opdracht van de Provincie Limburg een plan om de Peel tussen Griendtsveen en Helenaveen, de Mariapeel, terug te brengen in de oorspronkelijke staat van vóór de turfafgravingen in de vorige eeuw. De uitwerking stuitte in het voorjaar op verzet in beide dorpen. Reden voor de Provincie en Staatsbosbeheer om pas op de plaats te maken en een breed samengestelde adviescommissie in te stellen. Onder leiding van Servaas Huys, oud-Kamerlid, werden tijdens verschillende bijeenkomsten de knelpunten en bezwaren besproken. Dat leidde tot een adviesrapport met diverse aanpassingen die zowel door de Provincie als Staatsbosbeheer worden overgenomen.

Vooral de beperkte bomenkap, het met behoud van de cultuurhistorische waarden aanpakken van de wijken, sloten en het Defensiekanaal, de manier waarop de trosbosbes wordt gerooid en de extra bescherming van zeldzame dieren waaronder de gladde slang springen in het oog. Ook komt er een wetenschappelijk onderzoek naar de verwachte overlast van muggen als in het Peelgebied weer meer water aanwezig is.

Servaas Huys laat weten blij te zijn met de reactie van de Provincie en Staatsbosbeheer. “In de commissie hebben we goed naar elkaar geluisterd. We halen er het maximale uit voor de Peel.” Jan van Woezik, voorzitter van Behoud Natuurlijk Helenaveen, sluit zich daarbij aan. “Wij zijn heel tevreden. Veel maatregelen zijn positief aangepast.”

Gedeputeerde Staten hebben inmiddels een positief besluit genomen op het Advies.

 

Bron: persbericht Provincie Limburg, 17 december 2014

peelvennen mariapeel

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten

Tags: , ,