MENU

Oplevermoment Loobeek de Haag

4 maart 2015 –

Op woensdag 4 maart stonden de voormalig én de huidig bestuurlijk trekker van de Loobeek, wethouder Lucien Peeters en wethouder Hans Teunissen, even stil bij het bijna gereed zijn van de werkzaamheden aan Loobeek de Haag in Merselo, gemeente Venray. Dit gebeurde in samenwerking met gedeputeerde Patrick van der Broeck en portefeuillehouder beekherstel Sjraar Roelofs.

Sinds november vorig jaar is flink gegraven en gewerkt aan de uitvoering van het project Loobeek de Haag in Merselo. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen de Zandstraat en de Merseloseweg. Het beektraject dat wordt heringericht is 3 kilometer lang. In dit project werken gemeente Venray, provincie Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei als betalende en uitvoerende partijen samen, in nauwe afstemming met de LLTB, Staatsbosbeheer en Dorpsraad Merselo.

Over de Loobeek

De Loobeek wordt over 3 km lang een meer natuurlijke beek en er wordt circa 38 ha natuur gerealiseerd. Op 60 ha landbouwgrond zijn compenserende maatregelen getroffen. Met als doel een meer natuurlijk werkend watersysteem en meer natuurwaarde in het beekdal te realiseren. De riooloverstort van Merselo wordt gesaneerd. Wandelaars kunnen straks in het beekdal wandelen en genieten van het landschap en de slingerende beek.

Maasgaard

Sinds vorig jaar zijn in de gemeente Horst aan de Maas en gemeente Venray de ontwikkelingen voor natuur, water en recreatie samengebracht in de gebiedsvisie Maasgaard. De Loobeek in Merselo maakt ook onderdeel uit van de uitvoering Maasgaard.

Video (2 min) oplevermoment Loobeek de Haag

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten

Tags: