MENU

Leerlingen onthullen bord bij de Lollebeek

6 maart 2015 –

Op vrijdag 6 maart vond de officiële oplevering plaats van de werkzaamheden aan de Lollebeek deel A73 Oost. Bij de wandelbrug over de beek, in de buurt van de nieuwe parkeerplek aan de Nieuwenbergweg staat nu een bord, gemaakt door leerlingen van groep 7/8 van Basisschool De Stek uit Castenray. In aanwezigheid van de leerlingen, ouders, dorpsraad en andere belangstellenden vond de onthulling plaats. Na afloop bezochten de aanwezigen een expositie over de Lollebeek in Gemeenschapshuis De Wis, Matthiasstraat 2 in Castenray, samengesteld door Stichting Heemkundig Genootschap van Castenray.

De onthulling werd uitgevoerd door de leerlingen zelf in aanwezigheid van de stuurgroepleden van de Maasgaard. In de Maasgaardstuurgroep zitten gedeputeerde Patrick van der Broeck van de Provincie Limburg (hij werd vervangen door Ger Koopmans), wethouder Jan Loonen van de gemeente Venray, wethouder Paul Driessen van de gemeente Horst aan de Maas (hij werd vervangen door wethouder Bob Vostermans) en portefeuillehouder beekherstel Sjraar Roelofs van Waterschap Limburg. De Lollebeek is één van de 13 projecten die door de Maasgaard uitgevoerd worden in het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray. In de Maasgaard zijn de krachten gebundeld om de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren en de recreatiefunctie te versterken.

Werkzaamheden

De natuur in de omgeving van de Lollebeek is hersteld en de verdroging is aangepakt over een lengte van 2,7 kilometer. Er zijn recreatieve routes aangelegd door het beekdal, stuwen verwijderd en de beek slingert weer. Door de krachtenbundeling in de Maasgaard is het mogelijk om de natuur langs de Lollebeek te laten beleven door de omwonenden en door recreanten. Met de agrariërs zijn afspraken gemaakt over het ruilen van percelen, ophogen van percelen en/of toepassing van peilgestuurde drainage.

Planning en financiering

De Lollebeek en Groote Molenbeek aan de oostkant van de A73 vormen samen één project in opdracht van de stuurgroep Maasgaard en worden gefaseerd  ontwikkeld. In 2016 staat de herinrichting gepland van de Groote Molenbeek, van de Tienrayseweg tot aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo. De totale projectkosten voor beide beken samen zijn geraamd op bruto € 4,7 miljoen. Beide beken worden gefinancierd in het kader van Maasgaard. De EU draagt € 9 ton bij aan dit project.

Oplevermoment Lollebeek 6 maart 2015

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten

Tags: