MENU

Leerlingen maken bord bij de Lollebeek

22 januari 2015

Leerlingen van groep 7 en 8 van basisschool de Stek uit Castenray gaan het bord schilderen dat wordt onthuld tijdens de openingshandeling van de Lollebeek op vrijdag 6 maart. Om inspiratie voor het schilderij op te doen kregen ze deze week een gastles. Na een korte uitleg in de klas over de herinrichting van de Lollebeek fietsten de kinderen naar de beek. Ze zochten met bever- en beekdeskundige Peter van Duijnhoven naar beversporen. Met Erik Binnendijk, ecologie deskundige, bekeken de kinderen welke visjes er nu in de Lollebeek zwemmen. Een leerzame middag en genoeg ideeën om volgende week een mooi schilderij te kunnen maken!

Onthulling bord

De onthulling van het bord met het schilderij wordt op 6 maart uitgevoerd door de stuurgroepleden van de Maasgaard. In de Maasgaardstuurgroep zitten gedeputeerde Patrick van der Broeck van de Provincie Limburg, wethouder Jan Loonen van de gemeente Venray, wethouder Paul Driessen van de gemeente Horst aan de Maas en portefeuillehouder beekherstel Sjraar Roelofs van Waterschap Peel en Maasvallei.

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten

Tags: