MENU

Informatiebijeenkomst aangepaste maatregelen Adviescommissie Life+ Mariapeel

8 januari 2015 –

Op woensdag 21 januari  vindt er een informatiebijeenkomst plaats over het advies van de Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de aangepaste maatregelen in het natuurgebied Mariapeel. Geïnteresseerden zijn welkom vanaf 19.00 uur in Gemeenschapshuis De Zaal, Lavendellaan 26 in Griendtsveen. Het programma start om 19.30 uur.

De maatregelen in de Mariapeel zijn gericht op de realisatie van de natuurdoelstellingen van het N2000-gebied. De oorspronkelijke maatregelen zijn aangepast naar het advies van de Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel onder leiding van Servaas Huys. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 16 december 2014 het advies ongewijzigd overgenomen.

Tijdens de bijeenkomst wordt verteld over de aanleiding om te komen tot een Adviescommissie,  hoe partijen hebben gewerkt om het advies zo op te stellen dat met de gewijzigde maatregelen alle doelstellingen kunnen worden behaald. Specifiek wordt ingegaan hoe de aangepaste maatregelen naast dat hiermee de natuurdoelstellingen worden gerealiseerd,  meer recht doen aan het behoud van de bossen,  behoud van de cultuurhistorie en het voorkomen van mogelijke toename van muggenoverlast.

Aansluitend op de presentaties is er gelegenheid om bij diverse stands nadere informatie te krijgen van de leden van de adviescommissie en de betrokken uitvoerende partijen: Staatsbosbeheer,  Waterschap Peel en Maasvallei, gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg.

Nu al kan het Advies worden ingezien  via www.peelvenen.nl. Onder de rubriek ‘Mariapeel’ is het volledige Advies te downloaden als PDF-bestand. Op deze website staan ook contactgegevens vermeld.

peelvennen mariapeel 3

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten

Tags: