MENU

Deurnsche Peel en Mariapeel worden in ere hersteld

06-08-2014 – Vanwege het zeldzame natuurtype heeft het ministerie van EZ de Deurnsche Peel en Mariapeel aangemerkt als Natura 2000-gebied. Het hoogveenherstelproject krijgt daarom zowel subsidie uit Brussel – de zogenaamde LIFE-stimulans – als van de Provincie Limburg. Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk gebied kregen opdracht van de provincie om het hoogveen, conform het vastgestelde inrichtingsplan, in ere te herstellen. Staatsbosbeheer is, als beheerder van het gebied, nu aan zet om de in dit plan vastgelegde maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Meer weten?  Download de infokrant Life+ Peelvenen.

peelvennen mariapeel