MENU

5 september jongstleden bracht gedeputeerde Carla Brugman van Provincie Limburg een bezoekje aan de Maasgaard, tijdens haar kennismakingsronde bij Waterschap Limburg. Dagelijks Bestuurslid Arnold Jansen maakte van de gelegenheid gebruik om Carla bij te praten over de succesformule van de Maasgaard. Hij vertelde over de stuurgroep, die gezamenlijk elkaars doelen realiseert en met 1 pot geld werkt. “Dan kun je slagen maken”, aldus Arnold Jansen. Goed te weten, dat de ‘Maasgaard-aanpak’ ook in het collegeakkoord van provincie Limburg wordt genoemd, als voorbeeld van hoe het moet.

      

Een van de speerpunten in de Maasgaard is de beekdalbrede aanpak, waarin doelen van water, landbouw natuur en recreatie bij elkaar komen op dezelfde hectare. Een levend voorbeeld daarvan is een 3,6 km lang gedeelte van de Groote Molenbeek, dat onlangs is opgeleverd. Het gezelschap ging buiten kijken, hoe zo’n klimaatrobuust beekdal er uit ziet. Door de beekdalbrede aanpak kunnen water en natuur hun gang gaan, terwijl de landbouw op de hoge gronden buiten het beekdal geen overlast ondervindt. De beek heeft een veel vriendelijker uiterlijk gekregen. Er zijn o.a. stuwen verwijderd zodat de beek weer natuurlijk kan slingeren door het landschap. In het project is een voet-fietspad aangelegd, een parkeerplaats en een kanovoorziening, zodat iedereen kan genieten van een natuurlijk gezonde Groote Molenbeek. Kroon op het werk is de misschien wel de verbinding voor wandelaars langs de beek, onder de spoorlijn Nijmegen-Venlo door. Zonder de inzet van Maasgaard was deze verbinding er niet gekomen! Wandelaars uit Horst en Tienray kunnen voortaan de beek in optima forma beleven, zonder last te hebben van (het kruisen van) de spoorlijn.

Na het bezoek aan de Groote Molenbeek vertrek het gezelschap richting Well, om kennis te nemen van de dijkverbeteringsprojecten in het kader van HWBP: ook een belangrijke taak van Waterschap Limburg.