MENU

Officiële oplevering Lollebeek in Castenray

23 februari 2015 –

Op vrijdag 6 maart om 09.00 uur vindt de officiële oplevering plaats van de werkzaamheden aan de Lollebeek deel A73 Oost. Deze handeling gebeurt bij de wandelbrug over de beek, in de buurt van de nieuwe parkeerplek aan de Nieuwenbergweg. Leerlingen van groep 7/8 van Basisschool De Stek uit Castenray hebben een bijzonder bord gemaakt dat op 6 maart wordt onthuld. Na afloop kunnen aanwezigen een expositie over de Lollebeek bezoeken in Gemeenschapshuis De Wis, Matthiasstraat 2 in Castenray.

De onthulling wordt uitgevoerd door de stuurgroepleden van de Maasgaard. In de Maasgaardstuurgroep zitten gedeputeerde Patrick Van der Broeck van de Provincie Limburg, wethouder Jan Loonen van de gemeente Venray, wethouder Paul Driessen van de gemeente Horst aan de Maas en portefeuillehouder beekherstel Sjraar Roelofs van Waterschap Peel en Maasvallei. De Lollebeek is een van de 13 projecten die door de Maasgaard uitgevoerd worden in het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray. In de Maasgaard zijn de krachten gebundeld om de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren en de recreatiefunctie te versterken.

Werkzaamheden

De natuur in de omgeving van de beek is hersteld en de verdroging is aangepakt over een lengte van 2,7 km. Er zijn recreatieve routes aangelegd door het beekdal, stuwen verwijderd en de beek slingert weer. Door de krachtenbundeling in de Maasgaard is het mogelijk om de natuur langs de Lollebeek te laten beleven door de omwonenden en door recreanten. Met de agrariërs zijn afspraken gemaakt over het ruilen van percelen, ophogen van percelen en/of toepassing van peilgestuurde drainage. 

Planning en financiering

De Lollebeek en Groote Molenbeek aan de oostkant van de A73 vormen samen één project in opdracht van de stuurgroep Maasgaard en worden gefaseerd  ontwikkeld. In 2016 staat de herinrichting gepland van de Groote Molenbeek, van de Tienrayseweg tot aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo. De totale projectkosten voor beide beken samen zijn geraamd op bruto € 4,7 miljoen. Beide beken worden gefinancierd in het kader van Maasgaard. De EU vindt dit project zo belangrijk, dat zij een EU-bijdrage van € 9 ton heeft verstrekt.

Documenten

Voorbeeld PDF

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten

Tags: , , ,