MENU

Belangrijk hoogveenrestant: Mariapeel

Door diverse aanpassingen in o.a. de waterhuishouding en het herinrichten van de natuur, wordt de Mariapeel behouden als het belangrijkste hoogveenrestant beneden de grote rivieren. Dit project maakt onderdeel uit van de Maasgaardvisie, maar kent een eigen organisatie en financiering.

Mariapeel/Peelvenen is een autonoom project.

De Mariapeel is samen met de Deurnsche Peel het belangrijkste hoogveenrestant beneden de grote rivieren, met een belangrijke waarde voor het vasteland van West-Europa. Daarom is dit gebied ook aangewezen als Natura 2000 gebied om het hoogveen in stand te houden. Het gebied herbergt prachtige wandel- en fietsroutes.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) & herinrichting

Provincie Limburg realiseert rondom de Mariapeel de ecologische hoofdstructuur (EHS), Nieuw Limburgs Peil en instandhouding van Natura 2000 (hoogveen) doelstellingen. Dit gebeurt in relatie met de Deurnsche Peel en Peelrestanten, waaronder de Groote Peel en Heidsche Peel. Hieronder valt o.a. het herinrichten van de natuur, aanpassingen in de waterhuishouding voor vernatting van het gebied en maatregelen voor het handhaven van het huidig grondgebruik van de landbouwers.

Nieuwsbericht: Adviescommissie neemt inrichtingsplan Mariapeel onder de loep

22-08-2014 – Op initiatief van de Provincie gaat Staatsbosbeheer samen met omwonenden en Waterschap Limburg het omstreden inrichtingsplan voor de Mariapeel, een hoogveengebied van 1400 hectare in Horst aan de Maas, nog eens onder de loep nemen. Daartoe wordt een adviescommissie in het leven geroepen onder leiding van oud PvdA-Tweede Kamerlid Servaas Huys uit Grubbenvorst, tevens oud-voorzitter van de landinrichtingscommissie Peelvenen.

Lees meer.

Nieuwsbericht: Deurnsche Peel en Mariapeel worden in ere hersteld

06-08-2014 – Vanwege het zeldzame natuurtype heeft het ministerie van EZ de Deurnsche Peel en Mariapeel aangemerkt als Natura 2000-gebied. Het hoogveenherstelproject krijgt daarom zowel subsidie uit Brussel – de zogenaamde LIFE-stimulans – als van de Provincie Limburg. Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk gebied kregen opdracht van de provincie om het hoogveen, conform het vastgestelde inrichtingsplan, in ere te herstellen. Staatsbosbeheer is, als beheerder van het gebied, nu aan zet om de in dit plan vastgelegde maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren.

Kijk voor meer informatie op www.peelvenen-in-uitvoering.nl/

Op de kaart

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten