MENU

Informatiebijeenkomst Heidsche Peel

17 november 2015

Op  donderdag 26 november a.s. is er in Ysselsteyn  een inloopbijeenkomst over  de toekomstige inrichting van het gebied Heidsche Peel. Met de uitvoering van de Heidsche Peel, de peelparel binnen de Maasgaard, worden versnippering en verdroging in het gebied aangepakt, waardoor zowel de landbouw als de natuur er beter van worden.

Vertegenwoordigers van de Provincie Limburg, het Waterschap Limburg, de gemeente Venray en Staatsbosbeheer staan voor u klaar om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden. Het voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan ligt momenteel ook ter inzage bij de gemeente Venray. Deze informatiebijeenkomst draagt bij om een goed beeld te vormen van de plannen. De inloopmiddag/-avond wordt gehouden in het gemeenschapshuis, Puttenweg 2 in Ysstelsteyn. Tussen 16.00 en  19.00 uur kunt u binnenlopen op het moment dat u het beste uitkomt. U bent van harte welkom!

De Heidsche Peel is één van de 13 projecten die door de Maasgaard uitgevoerd worden in het buitengebied van Venray  en Horst aan de Maas. In de Maasgaard zijn de krachten gebundeld om de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren en de recreatiefunctie te versterken.

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten