MENU

Vissen kunnen de Broekhuizermolenbeek weer op zwemmen

18 december 2015

De werkzaamheden aan de Broekhuizermolenbeek in de gemeente Horst aan de Maas zijn afgerond. Hierdoor kunnen vissen vanuit de Maas de beek weer op zwemmen en omgekeerd. Door een steendrempel net vóór de uitstroming in de Maas konden vissen de beek niet op zwemmen. Ook ontstond door de drempel een nagenoeg stilstaande waterplas waar zich slib en vuil ophoopten. Nu ligt er weer een stromende beek, die ook voor vissen bereikbaar is. De waterstand is vóór de drempel iets gedaald waardoor de beek smaller is geworden en weer een natuurlijke beekmonding heeft. 

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten