MENU

Bestuurders Maasgaard bezoeken Loobeek De Haag

In 2013 hebben het Waterschap en de gemeenten Horst aan de Maas en Venray in een Samenwerkingsovereenkomst vastgelegd, dat zij € 18 miljoen bijeen brengen om gezamenlijk water-, natuur- en landbouwdoelen te realiseren. Ieder jaar nodigt de stuurgroep Maasgaard* de leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap, de raadsleden van de beide gemeenten en de leden van Provinciale Staten uit voor een Excursie. Dit jaar bezocht de groep op 23 september Loobeek De Haag.

Loobeek De Haag als voorloper

Deze keer stond Loobeek De Haag centraal, één van de eerste integrale gebiedsontwikkelingen. De reden dat het project één van de onderleggers voor de Verklaring van Roermond is, ligt in het feit dat je op dezelfde hectare zowel water-, natuur- als landbouwdoelen realiseert. Daarvoor heb je de hulp van agrariërs (vaak de eigenaar en beheerder van deze gronden) nodig. Door goede afspraken te maken over effecten van vernatting op hun gronden onder in het beekdal en dit te compenseren met meer productiemogelijkheden hoger in het beekdal, is er bereidheid tot samenwerking. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen in het project Loobeek De Haag.
De excursie startte op het bedrijf van Ton Poels te Merselo met een ontbijt. Voormalig melkveehouder Ton Poels verkocht in 2011 34,5 ha aan het project en leverde hiermee een belangrijke bijdrage aan de realisatie. Te voet en met de huifkar bezocht het gezelschap het gebied, dat sinds een kleine 2 jaar opnieuw is ingericht. Het resultaat oogstte veel waardering. De beek ligt er prima bij en kan zijn natuurlijke gang gaan. Het beekdal kan tegen een stootje: ruimte genoeg voor het bergen van een neerslagpiek, zoals in 2016.

Plaats voor recreatie

Voor recreatie is ook plaats Loobeek De Haag: stichting Loobeek bouwde samen met de dorpsraad Merselo een replica van een oude boerenschans op grond van Staatsbosbeheer. De stichting financiert en beheert dit project geheel zelf met schaapskudde en al. Theo Zegers van de dorpsraad Merselo, gaf in onvervalst plat Meersels een vlammend betoog voor het weer tot leven wekken van de rondtrekkende schaapskuddes van de Schaopscompagnie van Venray. “Zullen er ooit weer tienduizenden schapen vanuit Venray helemaal naar Parijs worden gedreven?”.
Ook natuurboer en beheerder van het gebied Jan van der Zwaan gaf zijn visie op het beheer van het gebied: “Het blijkt nog best lastig om, in tijden van bezuinigingen op natuurbeheerbudgetten bij de provincie en bij Staatsbosbeheer, te komen tot structurele afspraken. Er wordt aan gewerkt, creativiteit vanuit partijen is opnieuw weer gewenst”. Een excursie als deze langs gerealiseerde projecten laat mooi de grote meerwaarde van samenwerking met verschillende partijen zien, deze voorbeelden spreken tot de verbeelding.

* De stuurgroep Maasgaard bestaat uit gedeputeerde Hubert Mackus, portefeuillehouder Joke Kersten, wethouder Jan Loonen van gemeente Venray en wethouder Paul Driessen van gemeente Horst aan de Maas.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten

Tags: , , ,