MENU

Informatiebijeenkomst Peelvenen-Mariapeel 24 november in Helenaveen

13 november 2014

Op maandag 24 november aanstaande vindt er een informatiebijeenkomst plaats over het project Peelvenen-Mariapeel. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op de maatregelen die worden genomen rondom het natuurgebied Mariapeel. Ook het komende vergunningentraject komt aan bod. Op de bijeenkomst wordt u tevens bijgepraat over het werk van de Tijdelijke Adviescommissie Life+Mariapeel dat zich richt op de maatregelen in het natuurgebied zelf. Geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) welkom in De Gouden Helm, Oude Peelstraat 3 in Helenaveen.

Inrichtingsplan

Op 24 november wordt de uitvoeringsfase van het inrichtingsplan Peelvenen-Mariapeel, gericht op de maatregelen te nemen buiten de Mariapeel, nader toegelicht. Dit plan is een verdere uitwerking van het landinrichtingsplan Peelvenen ’Het onverenigbare verenigd’ uit 2005. In september 2013 vond over dit onderwerp al een informatiebijeenkomst plaats, toen meer gericht op de grondverwerving.

Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel

Vooraf wordt het werk van de Tijdelijke Adviescommissie Life+ Mariapeel kort toegelicht. Dit vooruitlopend op een nog te plannen informatieavond die daar geheel aan gewijd zal zijn. Na deze korte toelichting volgt de presentatie over de maatregelen rondom de Mariapeel waar deze avond zich op richt. Besproken wordt welke externe maatregelen er genomen worden, wat hiervan de planning is en er volgt een toelichting op het vergunningentraject.

Toelichting op stands

Aansluitend op de presentatie is er gelegenheid om bij diverse stands nadere informatie te krijgen van de betrokken partijen Dienst Landelijk Gebied, Waterschap Peel en Maasvallei en gemeente Horst aan de Maas.

Downloaden plan

Nu al kan het inrichtingplan Peelvenen-Mariapeel – dat door Dienst Landelijk Gebied is opgesteld in opdracht van de provincie Limburg – worden ingezien via de website www.peelvenen.nl. Onder de rubriek ‘Documenten’ is het volledige plan te downloaden als PDF-bestand. Op deze website staan ook contactgegevens vermeld.

 

Bron: persbericht Dienst Landelijk Gebied 13 november 2014

 

Over de Maasgaard

Gemeente Horst aan de Maas, gemeente Venray, Waterschap Limburg en Provincie Limburg slaan de handen ineen om de kwaliteit van het buitengebied in Horst aan de Maas én in Venray flink te vergroten. Dit gebied heet ‘Maasgaard’.

Voor robuuste natuurontwikkeling- en recreatieprojecten ontvangt Maasgaard de komende jaren € 18 miljoen. De vier partijen kunnen door samen te werken meer bereiken en plannen versneld en kostenbesparend uitvoeren.

Lees meer

Youtube

Bekijk de Youtube playlist ‘Maasgaard’.

Projecten in de Maasgaard

Lollebeek Presentatie

De kwaliteit van het buitengebied van Horst aan de Maas en Venray wordt verbeterd en de recreatiefuncties versterkt. Hiervoor werken de partners binnen 13 projecten actief samen in het uitvoeringsprogramma Maasgaard.

Bekijk de projecten